Profiel

‘Mens en werk’ loopt als een rode draad door mijn eigen loopbaan. Na de opleiding Beroepskeuzewerk en Didactiek aan de Academie Mens Arbeid werkte ik in het Human Resources werkveld waarvan  ruim 13 jaar als P&O manager. Een belangrijk onderdeel van mijn werk bestond uit ‘Learning en development’. Dit deel van mijn werk vond ik zo leuk en belangrijk dat ik, na het volgen van een coachopleiding, in 2005 mijn eigen bedrijf in coaching en training ben gestart. Daarnaast werk ik als samenwerkingspartner bij Stratos, een bureau voor Coaching, loopbaanbegeleiding en leiderschapsontwikkeling. Ondernemerschap is wat me past en wat ik in mijn begeleiding meebreng.

Mijn werkwijze

Mijn manier van werken is praktisch en resultaatgericht. Samen zinvolle resultaten vinden die zowel op korte als op lange termijn effectief zijn. Ik doe dit graag vanuit positiviteit, lichtheid en eenvoud. Vanuit zorgvuldigheid, betrokkenheid en doortastend zijn met warmte.

Ik ben op mijn best…

…als ik resultaatgericht kan werken vanuit de context, doelen en kernwaarden van de organisatie, in een omgeving met hart voor ontwikkeling.

…als ik tot actie kan aanzetten door doelen en problemen te verhelderen en te concretiseren.

…als er afwisseling is tussen individuele begeleiding en werken met teams, tussen werkvloer en directie en tussen vertragen en vaart maken. Dat houdt me scherp en geeft me een brede blik.

Mijn visie

Als P&O manager merkte ik dat organisaties continu in beweging zijn. Dit uitte zich in fusies, reorganisaties en voortdurende verandering van werkprocessen en functies. Als coach, werkend In de context van veel verschillende organisaties, ervaar ik dat deze bewegingen de afgelopen jaren verder zijn toegenomen. De veranderingen gaan sneller en worden steeds complexer.

De mensen in de organisatie zijn bij deze bewegingen de belangrijkste factor. Juist bij snelle en complexe veranderingen vinden zij steeds minder houvast in de organisatie. Afhankelijk en afwachtend opstellen of blijven doorrennen in de hamstermolen werkt niet. Je eigen koers bepalen en houvast vinden in jezelf wel. Coaching stimuleert je om je eigen kracht te (her)vinden en zo je eigen ontwikkeling en loopbaan te managen.

In organisaties is vaak te weinig aandacht en tijd voor continue coaching. Daardoor wordt vooral curatief gewerkt. Bijvoorbeeld in de vorm van outplacement als iemand al is vastgelopen, begeleiding na burn-out of het inschakelen van een mediator bij samenwerkingsproblemen. Hierdoor zijn intensieve en kostbare interventies nodig, terwijl eerder signaleren, preventief werken en kortere en minder intensieve interventies zoveel beter zouden zijn.

Door een pitstop in te richten in je organisatie kun je veel preventiever werken. Samen bieden we zo de ondersteuning die nodig is.

Mijn Licenties en Accreditaties

Noloc Erkend Loopbaan professional, sinds 2010

CRKBO geregistreerd docent, Lloyd’s Register, sinds 2011

Human Synergetics, Licentie voor LSI 1 (methode voor zelfontwikkeling) en LSI 2 (feedback instrument), sinds 2009

Insights Discovery, Licenced Practitioner, sinds 2016