Geplaatst op

Praktijkcase Pitstopcoaching: coachen op kernwaarden

Vaak eindigden projecten bij een ingenieursbureau in de rode cijfers. De balans vinden tussen kwaliteit leveren en deadlines halen leidde tot spanning. Zeker bij vakspecialisten met veel kennis en kunde. Daarom werd voor een complex project met groot afbreukrisico een pitstop ingericht. Twee teams van verschillende bedrijven en verschillende culturen werkten samen in dit project. Lees verder als je wilt weten hoe de pitstop hier werkte.

We zijn gestart met een team meeting waarin we samen tot een duidelijke en gedeelde standaard zijn gekomen: ‘Zo werken wij samen’. Vervolgens kwam de projectleider op regelmatige basis in de pitstop. We spraken over gedrag in relatie tot de geformuleerde kernwaarden. Eén keer per maand konden de projectleden zich inschrijven voor een coachgesprek in de pitstop. Stress en spanningen werden zo niet opgekropt, maar veilig besproken. Moeilijke feedback werd soms ter plekke, in de pitstop, gegeven. Voor deze vakspecialisten, die liever praten over de inhoud, werkte dit heel goed.

“We hebben geleerd elkaar beter te begrijpen. Ik word bijvoorbeeld heel onrustig van collega’s die alles op het laatste moment doen. Ik weet van mezelf dat ik op het eind niet kan pieken. Toen we dit van elkaar wisten scheelde dat een hoop stress.”

Ook heb ik een paar keer een werkoverleg bijgewoond. Time-outs en een evaluatie aan het eind leidde tot effectiever overleg, waarin storingen bespreekbaar werden gemaakt.

“Alleen al het feit dat er iemand meekijkt bij wat je doet maakt je bewust van je eigen handelen. Voor mij was dit heel verhelderend”.

Het project is binnen budget en planning afgerond. De kernwaarden: pro-activiteit, aanspreken/uitspreken en werkplezier waren echt onderdeel geworden van dit team.