Geplaatst op

Pitstop voor millenials

Naar millenials op de werkvloer is veel onderzoek gedaan. Onder andere Simon Sinek, Thijs Launspach en Nienke Wijnants publiceerden over deze groep. Waarom zoveel aandacht? Millenials lijken niet vanzelfsprekend hun draai te vinden in organisaties. Ze lijken snel gedemotiveerd en houden het dan voor gezien. Onnodig verloop en dwaalgedrag tot gevolg. Ook zijn ze gevoeliger voor stress en burn-out. Het percentage jongeren dat thuis zit met een burn-out is hoger dan ooit. Herkenbaar? Misschien voor jezelf? Of anders voor de medewerkers in je organisatie?

Talentvol

Het is niet alleen kommer en kwel. Deze groep is ook een heel talentvolle generatie. Ze worden omschreven als creatief, ondernemend, authentiek, flexibel en ambitieus. Ze zijn hoog opgeleid en vormen, met een participatie van ruim twintig procent, een belangrijke groep op de arbeidsmarkt. Millenials zijn door hun ouders zorgvuldig gepland. Ze zijn opgegroeid in veel kleinere gezinnen dan vorige generaties. Hun ouders hadden hoge verwachtingen, hebben ze in hun ontwikkeling onvoorwaardelijk gesteund en gaven ze het beeld mee ‘het leven is maakbaar en alles is mogelijk’. Hierdoor hebben ze hun talent volledig kunnen ontwikkelen.

Burn-out en hoog verloop

Waarom ervaren millenials ondanks hun goed ontwikkelde talent dan zoveel stress en demotivatie? Er zijn een groot aantal redenen aan te wijzen die zorgen voor druk en energieverlies. Zo spelen de veelheid aan keuzes, piekdruk rond je dertigste, sociale druk, FOMO (Fear of missing out) en gemis van zingeving in de op consumentisme gerichte maatschappij allemaal een rol.

Vinger aan de pols

“Millenials vinden het vaak lastig om hulp te vragen. Er ligt een taboe op falen. Houd geregeld een vinger aan de pols en vraag hoe het gaat”, aldus Thijs Launspach, in zijn boek over ‘Werken met millenials’. Ook benadrukt hij dat het begeleiden van millenials meer dan ooit om coachvaardigheden vraagt. “Ze zijn allergisch voor een autoritaire leiderschapsstijl en hebben behoefte aan positieve feedback en erkenning”. Ook Nienke Wijnants adviseert om de twijfels en dilemma’s van millenials serieus te nemen. Dus niet: “ze weten niet hoe goed ze het hebben, ze passen zich maar aan”, maar help ze onderzoeken wat hen belemmert. Daag ze uit om hun zelfkennis te vergroten en om hun eigen drijfveren te leren kennen.

In de pitstop

Door de voortdurende snelheid en beweging in organisaties gunnen leidinggevenden zich soms te weinig tijd om een coachgesprek te voeren. Door een pitstop in te richten in je organisatie bied je deze mogelijkheid wel. Natuurlijk moet je als manager ook blijven investeren in de ontwikkeling van je millenials. Maar soms is het fijn om met iemand te kunnen praten die net ietsje verder afstaat van het dagelijks werk en zo kan helpen om te relativeren en het werk even in een ander perspectief te zien.

Interesse?

Bel Jeannine Stappers op 06 137 149 33 of mail info@stapperscoaching.nl